Wypożyczalnia

Wynajmujemy urządzenia spawalnicze do metody MIG/MAG, TIG, MMA oraz przecinarki plazmowe.

 

Spawarka MMA

od 40,00 zł netto doba

Spawarka TIG DC i AC/DC

od 70,00 zł netto doba

Spawarka MIG/MAG

od 70,00 zł netto doba

Przecinarka plazmowa

od 100,00 zł netto doba

W skład wyposażenia spawarek wchodzi uchwyt spawalniczy, przewód masy oraz reduktor.

W przypadku wynajmu na więcej niż 7 dni – ceny ustalmy indywidualnie.

 

REGULAMIN WYNAJMU

1. Wynajmujący pobiera kaucję jako gwarancję w przypadku strat, która podlega zwrotowi po uwzględnieniu wymogów określonych poniżej.

2. Koszt wynajmu jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia on faktycznego czasu pracy, (obliczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu).

3. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Po przekroczeniu tego czasu będzie naliczana opłata za następną dobę.

4. Najemca ponosi wydatki związane z wszelkimi remontami i naprawą urządzenia na skutek uszkodzeń powstałych z winy Najemcy oraz wszelkie koszty związane z użytkowaniem.

5. Najemca będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi, oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem i utratą.

6. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w po zakończeniu umowy w stanie nie pogorszonym, sprawny i czysty z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia. Najemca zostanie obciążony ewentualnym kosztem czyszczenia urządzenia.

7. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

8. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.

9. Najemca zobowiązuje się nie poddzierżawiać ani w jakikolwiek sposób obciążać przedmiotu najmu prawami osób trzecich bez zgody Wynajmującego.

10. Przedłużenie czasu najmu może nastąpić wyłącznie za zgodą Wynajmującego.

Jak do nas trafić?

Napisz do nas

P.P.H.U. „Rem-Spaw” Marian Dziurgot
kom  501 008 126